POLITYKA PRYWATNOŚCI INFOLINIA ZIKO APTEKA

Administratorem Państwa danych osobowych z infolinii jest Ziko Apteka Spółka. z o.o., ul. gen. Henryka Kamieńskiego 51, 30-644 Kraków.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres korespondencyjny IOD, ulica Kamieńskiego 51, 30-644 Kraków lub na adres poczty elektronicznej iod@ziko.pl
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie danych ujawnionych przez Państwa w trakcie kontaktu z infolinią.

Państwa dane wykorzystywane są przez Administratora:
– w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, w tym w związku ze zgłaszanymi przez Państwa skargami, reklamacjami, pochwałami lub rezerwacją i zamówieniem leków na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
– w celu dochodzenia przez Administratora, jak i Państwa praw i roszczeń na podstawie prawnie uzasadnionego interesu;
– w celu podnoszenia jakości świadczonych usług infolinii na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
– w celach statystycznych oraz analitycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienionych celów lub do momentu zgłoszenia przez Państwa skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora Państwa danych, w zależności, która z okoliczności wystąpi jako pierwsza.
Państwa dane będą udostępniane innym podmiotom prowadzącym apteki ZIKO APTEKA, o ile jest to niezbędne do skutecznego udzielenia Państwu odpowiedzi na zadane pytania. Państwa dane będą też przekazywane podmiotom wykonującym usługi na rzecz Administratora w związku z obsługą infolinii w oparciu o umowy powierzenia przetwarzania danych zawarte z Administratorem. Państwa dane mogę też być ujawnione uprawnionym Organom Państwa, takim jak Narodowy Fundusz Zdrowia czy właściwy Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymania odpowiedzi na zadane pytania.

Mają Państwo prawo:
· dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,
· cofnięcia zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
· usunięcia danych,
· wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych,
· ograniczenia przetwarzania,
· wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.

Rozmowy są nagrywane na podstawie zgody osoby, której dotyczą. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na nagranie prosimy o zakończenie połączenia i kontakt pod numer telefonu wybranej apteki stacjonarnej ZIKO.